Bezpečnosť pri zakladaní ohňa:

V tomto článku si povieme niečo o bezpečnosti pri zakladaní ohňa. Ako sa hovorí oheň je dobrý sluha ale zlý pán. Oheň nám dáva veľa, môže nám pomôcť pripraviť si potravu, uvariť čaj či zahriať nás, no vždy musíme brať na vedomie bezpečnosť. Zakladanie ohňa voľne v prírode je veľmi nebezpečné. Už sme na Slovensku mali veľa lesných požiarov spôsobených práve zakladaním ohňa v lese. Veľa ľudí nepozná ani len základné bezpečnostné opatrenia ktoré by sme pri zakladaní ohňa mali dodržiavať. A preto si v tomto článku popíšeme ako oheň zakladať bezpečne. Poďme na to!

 

Na začiatok si povedzme pár informácii ohľadom bezpečnosti :

- Môžete si založiť oheň niekde v lese? Čo myslíte? Samozrejme je to zakázané! Oheň sa dá zakladať iba na miestach na to určených a to sú verejné ohniská a táboriská. Takýchto oficiálnych miest na zakladanie ohňa je však na Slovensku veľmi málo a pre to sú ľudia väčšinou nútení zakladať si ohnisko sami a na vlastné riziko! Keď už sa niekto rozhodne založiť si oheň na vlastné riziko vždy berte na vedomie či miesto kde oheň zakladáte spĺňa základné parametre bezpečnosti. Iné riziko je vo vlhkej dolinke pri potoku a iné na suchej stráni. Viac o bezpečnosti si povieme v článku nižšie...

- Oheň nikdy nezakladajte v Národných parkoch a Chránených krajinných oblastiach je to prísne zakázané! Tieto časti našej prírody nie sú chránené len tak pre nič za nič. V týchto oblastiach sa vyskytuje veľa vzácnej fauny i flóry.  Nie je vhodné aby sme takéto miesta ohrozovali nelegálnym zapaľovaním ohňa. Hrozia za to veľmi mastné pokuty! Netreba riskovať, tieto miesta si musíme chrániť...

 

Bezpečnostné zásady pri zakladaní ohňa:

- Pred založením ohňa je potrebné si miesto kde kladiete oheň vyčistiť minimálne 1,5m x 1,5m. Treba odstrániť napadané lístie, suchú trávu najlepšie je vyčistiť si tento priestor až na samotnú hlinu. Nezabudnite ani na priestor nad ohniskom. Oheň nezakladajte pod vetvami stromov ani pri koreňoch stromov.

-Približne v strede vyčistenej plochy si môžete založiť ohnisko. Samozrejme toto ohnisko je treba ochrániť od okolia. Prvá ochrana je vyčistená plocha ako ďalšiu ochranu môžeme použiť obloženie ohniska. Ohnisko môžeme obložiť kameňmi, zeminou či pieskom. Ak by sme ohnisko obkladali kameňmi nikdy neberte kamene na obloženie z vody. Takéto vlhké kamene nám môžu teplom z ohniska streliť a poraniť nás či našu výstroj. Ohnisko obkladáme preto, aby sa nám nezakotúľal žeravý uhlík z ohniska niekde do trávy. Je to veľmi dôležité!

- Pokiaľ nenájdeme nič na obloženie ohniska môžete vykopať jamu v ktorej si potom môžete založiť oheň.

- Nikdy nezakladajte oheň na suchých miestach (napr. suché lesy, suché lúky tie sú veľmi nebezpečné zafúka vietor a oheň je behom chvíle nekontrolovateľne rozšírený po celej lúke).

- Vždy majte pri sebe dostatočné množstvo vody na uhasenie ohniska. Najlepšie je ak je na blízku nejaký potok,rieka či studnička.

-Nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha a pri silnejšom vetre.

-Nikdy nenechávajte oheň bez dozoru!

- Po skončení opekania ohnisko dôkladne zalejte vodou alebo zasypte zeminou. Pred zasypaním zeminou ho najskôr poriadne polejte. V zime sa dá ohnisko zahádzať snehom. Z ohniska sa nesmie dymiť a popol a pôda pod ohniskom musí byť chladná.

Prosím Vás vždy pri zakladaní ohňa dodržujte aspoň tieto základné bezpečnostné pravidlá. Vždy majte na pamäti že môžete ohroziť a zničiť celý les či lúku a môže dôjsť k veľkému lesnému požiaru a preto zakladajte oheň z najväčšou možnou opatrnosťou a na miestach na to určených! Keď už si niekto chce založiť oheň mimo miesta na to určenom berte na vedomie že to robíte na vlastnú zodpovednosť!

Ako sa hovorí: Opatrnosti nikdy nie je dosť a v tomto prípade to platí obzvlášť!