skvelydarcek.sk

Zvieratá:

Vždy mám radosť, keď na túre stretnem zaujímavých obyvateľov lesa. Rád pozorujem život v prírode. Či už je to hmyz, zver, vtáctvo, plazy či ryby. O tých najzaujímavejších by som chcel písať v tejto sekcii. Tu si môžete prečítať informácie a pozrieť fotografie a videá o zaujímavých živočíchoch, ktorých sa mi podarilo stretnúť pri potulkách našou krásnou prírodou:

1.) Roháč obyčajný

2.) Májka fialová

3.)  Fúzač Alpský

4.) Jelenia ruja

5.) Salamandra škvrnitá

6.) Jelenie, danielie a srnčie zhody

7.) Srnčia ruja

8.) Rak riečny