Čo je to Bushcraft?

Zálesáctvo, Bushcraft - dá sa chápať ako znalosť prírody, poznávanie zručností našich predkov, dnes často útek z civilizácie do divočiny. Podstatou nie je len prežiť v prírode, ale aj užívať si čas strávený v prírode. Do slovenčiny môžeme bushcraft preložiť ako zálesáctvo, alebo lesná múdrosť. Rozdiel medzi Bushcraftom a Survivalom je ten, že Survival je o technikách núdzového prežitia v lese. Učíte sa ako prežiť rôzne krízové situácie. Máte jediný cieľ prežiť a dostať sa čo najskôr do civilizácie.

Bushcraft je skôr o poznávaní prírody a zručnosti našich predkov. Skúšania rôznych starodávnych spôsobov zakladania ohňa, výroby nástrojov, poznávanie liečivých rastlín atď...

Bushcraft bol bežnou súčasťou života našich predkov, ktorí žili v blízkom kontakte s prírodou. Chápali jej zákonitosti a čerpali z nej všetko: materiál na príbytok, zbrane, veci každodennej potreby a taktiež potravu, poskytovala im aj priestor na zábavu…

Dnes je bushcraft skôr záľubou mnohých milovníkov prírody. Poskytuje nám príjemný oddych od dnešného uponáhľaného sveta. Taktiež nám svojim spôsobom pomáha stať sa samostatnejšími a nezávislejšími od výdobytkov civilizácie (aj keď v dnešnej dobe je to naozaj ťažké).

Všetky znalosti bushcraftu pochádzajú od naších predkov. Žili v symbióze s prírodou a brali si z nej len toľko koľko potrebovali. (čoho presným opakom je naša civilizácia)…