skvelydarcek.sk

Oheň všetko o ohni:

Prešlo už veľa času od dôb kedy sa človek naučil zakladať oheň. Skrotenie ohňa ľudskú civilizáciu posunulo o úroveň vyššie. Oheň už od pradávna slúžil ľuďom ako zdroj tepla a svetla, bol potrebný pri príprave potravy a výrobe nástrojov. Oheň udržoval pravekých ľudí v teple a zabezpečoval im tepelnú úpravu uloveného mäsa. Dodnes sa vedú špekulácie či sa oheň prvýkrát rozložil trením dreva alebo kresaním kameňov.

My si v tejto sekcii stránky budeme predstavovať všetky možné spôsoby rozloženia ohňa. Naučíme sa zakladať oheň starodávnymi technikami ako Bow drill, Hand drill či kresaním kameňa o kov.

Predstavíme si aj núdzové spôsoby zakladania ohňa. A tak isto si ukážeme moderné spôsoby zakladania ohňa ako sú kresadlá a moderné zapaľovače. Dozvieme sa ako si rozložiť oheň v extrémnych podmienkach, ako ho udržať a prenášať. V nasledujúcich článkoch sa dozviete všetko potrebné o ohni a jeho zakladaní: 

1.) Bezpečnosť pri zakladaní ohňa

2.) Čo potrebujeme na založenie ohňa

3.) Výber dreva na oheň

4.) Moderné metódy zakladania ohňa

5.) Núdzové metódy zakladania ohňa

6.) Ocieľka a pazúrik

7.) Bow drill a Hand drill

8.) Založenie ohňa pomocou lupy

9.) Brezová kôra

10.) Mastné drevo - Fatwood

11.) Feather Sticks

12.) Prenášanie ohňa

13.) Výroba fakle, pochodne

14.) Podpaľ do batoha

15.) Možnosti varenia v prírode