Primitívne zbrane:

UPOZORNENIE! Loviť zver na našom území môžete iba ak máte príslušné poľovnícke a rybárske povolenie, inak sa dopúšťate trestného činu pytliactva. Tu popísané informácie ohľadom konzumácie a lovu zvierat slúžia iba pre prípady krajnej núdze !!!

Všetok obsah týchto stránok je určený iba na informatívne a študijné účely !

Tak sme sa poučili a teraz môžeme prejsť k samotnému článku. V tomto článku si popíšeme pár základných zbraní, ktoré používali naši predkovia na lov zvierat a ktoré by sa v prípade, že sa človek dostane do krízovej situácie dali zostrojiť a použiť. V prípade, že sa ocitnete v krízovej situácii t. j. že sa naozaj stratíte niekde v divočine a budete nútený si obstarať sami potravu Vám môžu tieto jednoduché zbrane pomôcť zaobstarať obživu a prežiť.

Výroba Survival praku:

V úvode Vás chcem upozorniť že prak nie je žiadna hračka a preto buďte pri streľbe veľmi opatrný!!! Prak používajú ako pomôcku na prežitie (núdzové získanie potravy) aj vojenské špecialne jednotky.

S takto vyrobeným prakom sa v prípade núdze dajú uloviť králiky, veverice, bažanty, kačice a menšie hlodavce... Dá sa použiť aj na hubenie menších hlodavcov(potkan, myš).

Prak:

Prak je strelná zbraň, ktorá vystreľuje projektily s využitím ľudskej sily. Streľba z praku už dávno nie je len zábava pre malých chlapcov. Dnes už existuje ako samostatná športová disciplína. Moderné praky sa dajú použiť na športovú streľbu ale aj na lov. Dajú sa s ním loviť zajace, kačice, bažanty a menšie druhy hlodavcov a dokonca aj na lov rýb, viď video č.2.

Kuša - streľba z kuše:

Kuša v základnej podobe je tradičný luk nasadený na drevenej pažbe, ktorá sa opierala o rameno strelca. Toto zmechanizovanie luku umožnilo vznik veľmi účinnej zbrane. Kuša je dnes veľmi obľúbená lovecká a športová zbraň, patrí medzi mechanické strelné zbrane. Strelou je kušový šíp. Kuše sa vyvíjajú už niekoľko storočí a v súčasnosti dosahujú presnosti a schopnosti zasiahnuť cieľ, pričom sú porovnateľné s palnými zbraňami.

Vrhanie nožov:

Vrhanie nožov sa chápe či už ako športová alebo zábavná záležitosť, zahŕňa takmer rovnaké podmienky a aspekty. Cieľ vrhačov nožov je v celku jednoduchý - trafiť sa, čo najpresnejšie do cieľa použitím primeranej sily pri vrhu nožom. Pri správnom vrhu sa musí skĺbiť presné mierenie, vzdialenosť, počet rotácii noža a tiež jeho správne uchopenie a postoj vrhača. Keďže nôž pri svojom lete rotuje, profesionál musí presne zohľadniť uhol vrhania či polohu zápästia. Variácie vo vrhacích technikách sa menia podľa vzdialenosti od objektu i v tom, či je terč pohyblivý alebo statický. "Majstri vrhu" dokonca predvádzajú svoje umenie za behu, či hádžu nožom spoza rohu.