Jelenia ruja:

Každý rok sa veľmi teším na prvé septembrové týždne. Práve vtedy v našich lesoch začína jelenia ruja, ktorá trvá celý september a končí začiatkom októbra. Počas týchto pár týždňov sa v našich lesoch a na lúkach odohráva krásne divadlo. Hormónmi nabudené jelene si začínajú hľadať svoje rujoviská, ktoré si značkujú udupaním, močom a semenom. Jeleni majú počas ruje silný typický zápach, ktorý mi pripomína "capacinu". V okolí rujovísk je tento puch cítiť na veľkú diaľku.

Počas tejto doby je v lesoch počuť mohutné jelenie ručanie. Je to krásny zážitok počuť rúkať kráľa našich lesov. Jeleni najviac rúkajú v noci, no často ich počuť aj cez deň. Tu v našom okolí chodievam počúvať a pozorovať jeleniu ruju hlavne cez deň, pretože rúkajú s pár hodinovými prestávkami skoro celý deň.

Kvalitné monokuláre na pozorovanie zveri a poľovnícke nožíky zakúpiť TU.

Jelene si vzájomným rúkaním oznamujú, kde je ich teritórium. Najsilnejšie jelene na svojom území pri svojich laniach nestrpia žiadneho soka a pokiaľ sa im nejaký zapletie do teritória okamžite sa ho snažia vyhnať. Pokiaľ sa sok postavý na odpor príde na rad súboj a pretláčanie parožím :-)

 Práve počas jelenej ruje sa dá ku jeleňom najlepšie priblížiť a dajú sa krásne pozorovať. Pri pozorovaní je potrebné byť opatrný, aby sme jelene v ruji zbytočne neplašili. Jeleni potrebujú svoj kľud. A keby ich na ich rujovisku viackrát vyplašíme môže jeleň nakoniec rujovisko opustiť.

Je jeleň počas ruje nebezpečný ? Jeleni, ktorí žijú voľne v prírode sú plachý aj počas ruje. Síce sú oblbnutý hormónmi a keď robíte v húštine šuchot a pri chôdzi praskáte vetvičkami a máte dobrý vietor jeleň sa ku vám môže priblížiť v domienke, že ide o soka nie sú tak opatrný ako počas roka. No hneď, keď Vás zavetrí alebo zbadá ,ujde.

Horšie je to s jeleňmi, ktorí sú zavretý v obore a sú zvyknutý na kontakt s človekom. Tí môžu byť v určitých prípadoch pre človeka nebezpečný môžu človeka zobrať ako soka. Stáva sa to výnimočne ale stať sa to môže.

POZOR: Najnovšie videá každú jeseň na našom youtube dajte nám ODBER