Roháč obyčajný:

Týchto krásavcov je v naších horách málo o to vzácnejšie je stretnutie s nim. Roháč je prísne viazaný na staré dubové lesy, kde ho môžeme nájsť sedieť predovšetkým na dubových pňoch, spadnutých konároch alebo na kmeňoch stromov. Je rozšírený skoro v celej Európe. Na Slovensku žije hlavne v starých dubových lesoch. Žije v dutinách starých stromov a v mŕtvych pňoch v lesoch a hájoch.

Dospelé chrobáky sa začínajú objavovať od mája do augusta hlavná sezóna jún a júl. Najväčšiu šancu zazrieť ich máte vo večerných hodinách kedy sú najviac aktívne. Môžete ich započuť keď letia, vydávajú silný bzučiaci zvuk. Samce za letu pripomínajú vrtuľník vidieť ich za letu je veľký zážitok.

Samičky roháča kladú svoje vajíčka do rozkladajúceho sa dreva.Larva prechádza niekoľkými fázami vývoja a po 3 až 5 rokoch sa zakukluje. Dospelé chrobáky žijú len niekoľko týždňov a ich jediný cieľ je nájsť si partnera na spárenie.Samček po párení hynie. Samička po nakladení vajíčok.

Samce majú väčšie hryzadlá a sú aj celkovo väčšie ako samice. Samce navzájom bojujú o samice pri boji si pomáhajú veľkými hryzadlami. Hoci hryzadlá vyzerajú hrozivo sú príliš slabé na to, aby ublížili. Naopak menšie samičie hryzadlá môžu spôsobiť bolestivé uhryznutie.

Roháče majú v lese aj svojich nepriateľov a to straky, jazvece, líšky, ježkov a hlavne ďatle. Zákonná ochrana roháčov zakazuje ich zbieranie, usmrcovanie a odnášanie z biotopu.

Potrava: larvy sa živia starým lístím a rozloženou hmotou dreva,  dospelé chrobáky nektárom a šťavou stromov a rastlín

Veľkosť: Samček 3,5 až 8cm a Samička 2,5 až 5cm

Vek: 3 až 5rokov

 

Samček:

 

Samička: