Fúzač Alpský:

Je to jeden z najkrajšie sfarbených chrobákov, ktorého môžete v našich lesoch vidieť.

Obľubuje hlavne bukové lesy. Na Slovensku sa vyskytuje hlavne v Bielych Karpatoch, Malých Karpatoch, Strážovskych vrchoch a Malej a Veľkej Fatre.

Je to krásny a zákonom chránený druh, ktorý treba chrániť. Samčeky majú tykadlá takmer dvakrát dlhšie ako telo, kým u samičiek sotva presahuje koniec tela. 

Dlhú dobu svojho života strávia ako larvy v dreve stromov, kde sa neskôr aj kuklia. Väčšinou v čerstvo spílených, popadaných alebo odumierajúcich bukoch.

Dospelé jedince môžete zazrieť v mesiacoch jún až august. S obľubou lietajú v svetlejších častiach lesa kde nalietavajú na spadnuté kmene a konáre buka. Tu sa pária a samičky kladú do štrbín buka vajíčka.

Potrava: Larvy požierajú drevo, Dospelé jedince miazgu stromov

Veľkosť: 1,5 až 4cm