Cart

Zálesáctvo, bushcraft a vybavenie do prírody

Zálesáctvo, Bushcraft - dá sa chápať ako znalosť prírody, poznávanie zručností našich predkov, dnes často útek z civilizácie do divočiny. Podstatou nie je len prežiť v prírode, ale aj užívať si čas strávený v prírode. Túto verím že zaujímavú sekciu budem dopĺňať o fotografie zo zálesáckou tématikou, fotografie z táborenia, od ohňa a fotografie vybavenia.

utorok, 21. apríl 2020