Ako sa správať pri búrke:

Búrky na horách a pri pobyte v prírode predstavujú veľké nebezpečenstvo, preto sa vám pokúsime v nasledujúcich riadkoch ozrejmiť ako sa im vyvarovať, prípadne ako ich prežiť, keď už sa do nejakej búrky dostanete.

 

Varovné príznaky búrky:

- V predpovedi uvedený prechod studeného frontu

- Sklon k búrkam v predchádzajúcich dňoch

- Kopovitá oblačnosť rýchlo rastie a tmavne

- Horúco, dusno a vlhký vzduch už z rána

- Vietor, ochladenie, klesajúci tlak

- Blesky a hrmenie počuť zriedka na vzdialenosť väčšiu ako 20 km

 

Výpočet vzdialenosti búrky:

Každé tri sekundy medzi bleskom a hromom znamenajú vzdialenosť približne 1 km.

Našu vzdialenosť od búrky zistíme tak, že spočítame čas v sekundách medzi bleskom a hromom. Zvuk sa šíri rýchlosťou 330 m/s, takže keď sekundy vydelíme tromi dostaneme vzdialenosť búrky v kilometroch. Búrka je nebezpečná ak je bližšie ako 5 km. (Keď zbadáme blesk začneme počítať sekundy, pokiaľ nebudeme počuť hrom: 30 sekúnd predstavuje 10 kilometrov).

 

Búrka sa ku nám blíži čo treba robiť !

- Počas búrky treba vypnúť:  Mobily, Rádiá, GPS prístroje a vložiť ich do stredu batohu.

- Vodivé predmety, ktoré vyčnievajú vyššie ako plece (palice, čakan, anténa, udica ) fungujú ako bleskozvod, preto sa ich okamžite zbavte.

- Treba opustiť voľné priestranstvá (lúky, polia, vodné plochy).

- Treba opustiť vrcholky hôr a osamelé veľké stromy, kde je najväčšia pravdepodobnosť úderu blesku.Treba zísť do nížiny a schovať sa v menšom poraste (kríky), no pozor nie na premočených miestach.

- Búrku sa snažíme prečkať na bezpečnom mieste(samozrejme pokiaľ je to možné): Napríklad v aute alebo horskej chate.

- Vyhýbame sa premočenej zemi, vodným prameňom a potokom nezabúdajte, že voda je dobrý elektrický vodič. Voda má väčšiu vodivosť ako zem! V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.

- Počas búrky nikdy nebežte, nejazdite na bicykli. Treba si sadnúť skrčený v podrepe na izolačnú podložku (batoh, lano, karimatka). Podložky sa dotýkať čo najmenšou plochou tela. Nohy dať tiež na izolačnú podložku a držať spolu, aby nevzniklo krokové napätie.

- Ak ste v skupine, nikdy nezostávajte pohromade. Najlepšie je rozmiestniť sa 10-15 metov od seba ale vždy tak, aby ste navzájom mohli komunikovať.  

Niečo o búrke od času 8:25